Płatnik

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla osób, planujących prowadzić rozliczenia kadrowo-płacowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy pomoc programu płatnik zarówno do celów prywatnych jak i służbowych. Szkolenie prowadzone na najnowszej wersji programu.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są w trybie zindywidualizowanym lub dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Nie narzucamy terminów i mogą one zostać dopasowane do potrzeb słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń/warsztatów na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Zaświadczenie o ukończenia szkolenia wydane w dwóch językach polskim i angielskim.

Ramowy program szkolenia:

- Niezbędne wymagania sprzętowe do pracy w programie „płatnik”.
- Instalacja, oraz dostosowanie ustawień programu do własnych potrzeb najnowszej wersji programu.
- Rodzaje baz danych obsługiwanych przez płatnika.
- Wprowadzenie i edycja danych rejestru ubezpieczonych.
- Przygotowanie i sprawdzenie (kontrola) dokumentów rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych.
- Sposoby przekazywania dokumentów do ZUS.
- Pobieranie raportów doręczeń.
- Importowanie i eksportowanie baz danych (kopie bezpieczeństwa).
- Sposoby ułatwienia pracy w programie (zasilenia inicjalne, tworzenie dokumentów na podstawie historii itp.).
- Zabezpieczenia programu i administracja kontami użytkowników.
- Zasady działania Certyfikatów kwalifikowanych i przekazu elektronicznego.

Dla szkoleń zindywidualizowanych oraz grup zamkniętych istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb słuchacza/y po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.

Dodatkowe informacje