MS Access

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które planują projektować lub obsługiwać bazy danych oparte o program MS Access. Uczestnik po ukończeniu szkolenia zdobywa umiejętność samodzielnego projektowania baz danych z uwzględnieniem języka SQL oraz podstaw języka VBA w programie MS Access.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są indywidualnie lub w formie wykładów dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Nie narzucamy terminów i mogą one zostać dopasowane do potrzeb słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Ramowy/skrócony program szkolenia:

- Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
- Budowa programu MS Access
- Projektowanie diagramów związków encji
- Relacje i więzy spójności w bazach danych
- Normalizacja baz danych
- Praca na istniejących bazach danych
- Budowa, tworzenie i konfiguracja nowych tabel
- Tworzenie Kwerend
- Formularze
- Raporty
- Makra
- Budowa funkcjonalnego interfejsu bazy danych
- Wprowadzenie do języka SQL oraz VBA w MS Access

Dla szkoleń indywidualnych oraz grup zamkniętych istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb słuchaczy.

Dodatkowe informacje