Profesjonalne prezentacje PowerPoint

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących poznać dokładnie wszystkie możliwości programu MS PowerPoint w celu tworzenia efektywnych i dynamicznych prezentacji multimedialnych oraz sposobów ich wykorzystania.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są indywidualnie lub dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Nie narzucamy terminów i mogą one zostać dopasowane do potrzeb słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Ramowy program szkolenia:

- Zasady budowy dobrej prezentacji oraz sposoby zwrócenia uwagi na materiały
- Dodawanie, usuwanie modyfikowanie slajdów i ich układów
- Projekty prezentacji (wbudowane oraz własne)
- Import projektów
- Animacje między slajdami
- Animacje niestandardowe
- Zaawansowana oś czasu i chronometraż
- Pokazy niestandardowe
- Narzędzia pokazu prezentacji
- Próba tempa i narracja własna
- Podłączenie i konfiguracja urządzeń zewnętrznych (projektor, tablica multimedialna) w celu wyświetlania prezentacji
- Dostosowanie pokazu do projektora
- Widok prezentera
- Zabezpieczenie i publikacja prezentacji
- Budowa interaktywnej prezentacji

Dla szkoleń indywidualnych oraz grup zamkniętych istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb słuchaczy.

Dodatkowe informacje