SQL + PL/SQL

Kogo zapraszamy:

Szkolenie przeznaczone dla przyszłych projektantów zapytań w języku SQL oraz programistów baz danych. Osoby planujące podjąć prace w bankach lub innych instytucjach przetwarzających i analizujących bazy danych.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są indywidualnie lub w formie wykładów dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Nie narzucamy terminów i mogą one zostać dopasowane do potrzeb słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Ramowy/skrócony program szkolenia:

- Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
- Zasady budowania relacyjnych baz danych w oparciu o język SQL
- Instrukcje języka SQL -podstawy
- Funkcje analityczne (OLAP)
- SQL zaawansowane instrukcje
- Deklaratywne więzy spójności
- Programowanie aplikacji bazy danych po stronie serwera
- XML w bazach danych

Dodatkowe informacje