MS Project

Kogo zapraszamy:

Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu obsługi programu MS Project, który szczególnie przydatny jest przy harmonogramowaniu, zarządzaniu (zasobami, czasem, terminami itp.) oraz analizowaniu projektów. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia od podstaw aż po bardziej zaawansowane narzędzia.

Termin, organizacja i metodyka szkolenia:

Zajęcia realizowane są w trybie zindywidualizowanym lub w formie wykładów dla grup zorganizowanych. Zgłoszenia przyjmowane są od osób prywatnych, pracowników firm i instytucji. Nie narzucamy terminów i mogą one zostać dopasowane do dyspozycji godzinowej słuchacza. Szkolenie w całości prowadzone w formie ćwiczeń na komputerze w celu zdobycia głównie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Certyfikat wydany w dwóch językach polskim i angielskim. W ramach dodatkowej opcji istnieje możliwość wydania w/w dokumentu w dodatkowych (innych) językach.

Zakres szkolenia obejmuje:

- Wprowadzenie do programu MS Project
- Zakres projektu (daty rozpoczęcia i zakończenia projektu)
- Typy widoków
- Kalendarze – typy ,zmiany, zadaniowe, ustawienia dni wolnych i godzin pracy
- Planowanie i harmonogramowanie zadań
- Określanie czasu trwania zadań dla różnych przypadków
- Zadania cykliczne, sumaryczne, etapy i podetapy
- Relacje pomiędzy zadaniami - RZ, RR, ZZ, ZR , wyprzedzenia, zwłoki
- Punkty kontrolne/kamienie milowe
- Ścieżka krytyczna (Wytyczanie, przegląd możliwości odchyleń)
- Rezerwy czasowe
- Definiowanie i rodzaje zasobów (praca, materiał, koszt)
- Przypisanie zasobów do zadań
- Zarządzanie budżetem w programie MS Project
- Filtry i raporty prac, budżetu, czasu
- Plany bazowe i odchylenia
- Wydruki dokumentacji/harmonogramów
- Monitorowanie realizacji zadań
- Implementacja podprojektów

Dla szkoleń zindywidualizowanych oraz grup zamkniętych istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb słuchaczy.

Dodatkowe informacje